Vi planlægger, producerer og poster dit indhold til sociale medier

Forretningsbetingelser

1.0: Produktinformation:

1.1: Alt der er med i købet, er beskrevet ovenover og i vores handelsbetingelser som følger her. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse [email protected] eller på telefon 52 30 22 60.

1.2: Køber har som udgangspunkt ret til 1 rettelsesrunde / korrekturrunde inkluderet i prisen. Her kan alle rettelser kunden har, samles i 1 rettelsesrunde.
Er der behov for flere rettelsesrunder kan dette tilkøbes.

1.3: Rettelsesrunderne tæller først når 1. udkast af filmen er sendt til kunden. Der er fri rettelser af udkast til speaket / manus, indtil kunden har godkendt det skriftlige udkast til speak / manus.

1.4: Når et speak er godkendt fra køber, efter gennemgang af fejl eller ønsket rettelser, og speaket er indtalt, vil det ikke være muligt at ændre i speaket senere. Ønsker kunden ændringer senere til et allerede indtalt speak, kan speaket blive indtalt igen til en pris på 1.999 kr.

1.5: Når et projekt er sat i gang enten udformning af et speak, redigering af en film eller animation, vil et projekt typisk tage op til 30 arbejdsdage hos os. Bliver et projekt forsinket pga. køber, og har sælger rykket kunden flere gange, kan sælger efter 50 dage efter 1. rykker, overdrage filmen som den er til kunden, og dermed fremsende endelig fakturering, på det resterende beløb.

1.6: Filmen vil altid blive leveret i FULL HD eller 4K, i MP4 format, efter kundens ønsker i 16:9 format.
Skal filmen laves i andre formater, skal det fremgå af aftalen.


2.0: Priser:

2.1: Før aftalen træder i kraft, skal køber bekræfte denne aftale på mail eller ved en skriftlig kontrakt.
Først når denne aftale er bekræftet, er aftalen bindende og kan herefter ikke opsiges af køber.

2.2: Alle priser er ekskl. moms.


3.0: Betaling:

3.1: kunden vil modtage en faktura til dækning for aftalen, som sendes ud til køber efter kontrakten er underskrevet eller et mailtilbud er godkendt.

3.2: Køber har som udgangspunkt 8 dages betalingsfrist.

3.3: Som udgangspunkt betales ½ af beløbet inden opstart enten før eller efter der er afsat en dato til optagelserne, hvis ikke andet er angivet i aftalen. Og resten når filmen er færdig klippet og godkendt.


4.0: Risikoen for aflysning eller udsættelse af produktion:

4.1: Vi gør opmærksom på at der kan opstå situationer hvor dronen ikke må komme i luften. F.eks. ved regnvejr, storm eller lukket flyverum, snevejr eller andre uforudsete hændelser. Sælger vil altid prøve og løse problemet, men vil aldrig skulle give kompensation herfor, og droneflyvningen vil derved blive aflyst på optagelsesdagen. Sælger har altid ansvar for at tjekke op på dette indenfor 24 timer inden optagelserne skal foregå.

4.2: Køber kan udsætte produktionen inden 48 timer pga. sygdom, vejr, eller anden relevant grund til at rykke produktionen. Sker det under 24 timer før optagelserne, vil køber blive opkrævet et gebyr på 1.999, – ekskl. moms.

4.3: Der kan også opstå udsættelse af en produktion fra sælgers side, pga. f.eks. sygdom.
Her vil sælger altid finde en ny dato for kunden, eller finde en løsning på problemet ved f.eks. et event.

4.4: Vores force majeure. Sælger kan ikke anses for ansvarlig eller erstatningspligtig over for køber, for så vidt angår forhold, der ligger uden for sælgers kontrol, som epidemier, Lock Down, krig og dødsfald el.lign.

5.0: Reklamation:

5.1: Der er som udgangspunkt ingen reklamationsret, efter filmen er godkendt af køber.
Køber har 1 rettelsesrunde som man kan gøre brug af til rettelse af filmen, medmindre andet er anført i aftalen.

5.2: Så snart filmen er godkendt af køber, er ordren udført. Ønsker kunden ændret nye ting efter endelig godkendelse, vil der blive pålagt et gebyr for de ønsket nye ændringer. Kunden kan efterspørge et uforpligtende tilbud fra sælger, på de ønsket nye tilføjelser.
I tilfælde af mangler, bedes køber angive og forlangende vise, hvori manglen består.


6.0: Fortrydelsesret:

6.1: Der er ingen fortrydelsesret, efter den bindende købsaftale er bekræftet på mail eller telefonisk.

7.0: Brugsret

7.1: Sælger må til enhver tid benytte den endelig film til egen markedsføring, i form af brug på deres hjemmeside, showreel, sociale medier eller visning til andre relevante kunder.

7.2: Filmen må først bruges af køber, når alt betaling er foretaget til sælger, medmindre andet er anført i aftalen. Bliver filmen alligevel brugt før, vil det blive betragtet som kontraktbrud.
Filmen vil altid blive sendt til godkendelse med sælgers vandmærke på.
Først når den sidste faktura er betalt, vil filmen blive sendt uden sælgers vandmærke på.

7.3: Filmen må kun bruges på sociale medier og web m.m. Ikke på tv og i biografer, medmindre andet er aftalt i aftalen, pga. rettigheder til musik og speaker. Bruger køber alligevel filmen på tv eller i biograf, uden det er anført i aftalen, vil køber blive opkrævet ekstra gebyr for licensbrud, ophavsbrud og kontraktbrud. Ønsker køber at bruge det på tv eller i biograf, skal der købes rettigheder til at bruge speaket og musikken på tv. Spørg sælger for at høre om mulighederne for at få filmen på tv eller biograf.

7.4: Som udgangspunkt ejer sælger alt råmaterialet, med mindre andet er aftalt i aftalen.

8.0: Lagerplads og opbevaring:

8.1: Sælger gemmer råmaterialet i op til 3 uger efter leveringen af produktet på egne servere, hvorefter det slettes.

8.2: Det er muligt at få udleveret råmaterialet på en USB fra forretningsfilm.dk dette er dog ikke inkluderet som standart, og skal derfor skriftligt aftales.

8.3: Det er muligt at tilkøbe lagerplads til råmaterialet, her vil det for kunden være muligt at tilgå og rette materialet løbende.

Indhent et tilbud